Hondengedrag


Karakter en gedrag

 
Het asiel streeft bij herplaatsing naar een optimale baas-hond-relatie. Daarom
wordt bij ontvangst van zowel zwerf- als afstandshonden een uitgebreide ge-
dragstatus aangelegd om inzicht te krijgen in het karakter en gedrag van de
hond en om eventueel ongewenst gedrag te kunnen corrigeren.

 

Professionele correctie-methoden

 
De gedragsstatussen worden samen met de medewerksters van het dieren-
tehuis beoordeeld door een gediplomeerde en ALPHA erkende hondenge-
dragstherapeute. Het Dierentehuis werkt hiervoor samen met Iné van den
Ende, de eigenares van SOGNO Honden Services. Zij adviseert met welke
methode eventueel ongewenst gedrag kan worden gecorrigeerd.

 

Gedragsverandering

 
Onze in gedragscorrectie getrainde medewerksters gaan op een positieve en
opvoedende wijze met het advies en de hond aan het werk totdat de gewenste
gedragsverandering is bereikt.

 

Inzicht en Advies

 
Door onze aanpak hebben wij goed inzicht in het karakter en het gedrag van
onze asielhonden en kunnen wij nieuwe baasjes daarover optimaal informeren
en adviseren.


Testen worden door ons zorgvuldig uitgevoerd, maar blijven natuurlijk altijd een
momentopname. Wij kunnen niet garanderen dat de uitslag van een test altijd
en overal geldt. Uiteraard zijn wij ook niet aansprakelijk voor gevolgen die on-
verhoopt mochten voortvloeien uit beslissingen, gedragingen of nalaten, geba-
seerd op de inhoud van een test


 

Nazorg

 
Als het klikt tussen hond en nieuwe baas verhuist de hond uit de kennel naar
een voor hem onbekende omgeving met onbekende gewoonten. Onzekerheid
van de hond in de nieuwe omgeving kan soms aanleiding zijn voor nieuw pro-
bleemgedrag. Binnen de nazorgtermijn kunt u ons dan raadplegen. Het Dieren-
tehuis geeft u, in overleg met de hondengedragstherapeute, Iné van den Ende,
dan advies.
 

Begeleiding, trainingen en lezingen

 
Zowel voor particulieren als voor beroepsmatig betrokkenen verzorgt SOGNO
Honden Services, onder andere, therapeutisch advies, begeleiding, trainingen
en lezingen.

Voor meer informatie:
Website: www.sognoservices.nl
e-mail: sognohondenservices@hotmail.com
tel.:06-54786023


 
 

sognoAanname

Bij aanname van een hond wordt, indien
mogelijk, het gedrag in een status opge-
nomen. In ieder geval neemt een ge-
dragsdeskundige binnen 4 dagen een
gedragstest af. De resultaten worden
vastgelegd in een status en aangevuld
met eventuele adviezen voor gedrags-
correctie.

Herplaatsing

Voordat een hond wordt herplaatst wordt
het gedrag van de hond gecorrigeerd
door training aangevuld met eventuele
mondeling gedragsadviezen.

Nazorg

Enige tijd na herplaatsing van de hond
informeert het nazorgteam naar de con-
ditie en het gedrag van de hond. Even-
tueel volgt hieruit advies of aanvullende
correctietraining.

Opvoeding

In samenwerking met Sogno Honden
Services verzorgt Dierentehuis Louter-
bloemen ook opvoedingslessen voor
honden (op aanvraag)
consult: 06-54786023